Privacyverklaring - In Alle St(r)aten

Privacyverklaring

Hier vind je de privacy verklaring van In alle St(r)aten. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door In alle St(r)aten.

Gecontroleerd door: Kim van der Straten | 0486  436561 In alle St(r)aten Ravenstein.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

In alle St(r)aten is een recreatief bedrijf dat zich richt op het verzorgen van complete uitjes voor bedrijven en particulieren. Denk hierbij aan het geven van drone workshops, het spelen van escaperooms of het beleven van een Vr experience in combinaties met een totaal verzorgde dag eten en drinken. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door In alle St(r)aten verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door In alle St(r)aten, neem dan gerust contact op! info@inallstraten.nl 0486 436 561 Langestraat 14 | 5353 KD | Ravenstein Btw. Nr. 81763804B01 | KVK Nr. 17202688 In alle St(r)aten  is een BV, welke wordt gedreven door Arthur van der Straten en Kim van der Straten.

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door In alle St(r)aten. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. In alle St(r)aten stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld bij je reservering. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
 2. Contact opnemen: Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met In alle St(r)aten via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en reservering/omschrijving.
 3. De website van In alle St(r)aten verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.  Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door In alle St(r)aten, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.
 4. Het versturen van nieuwsbrieven Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@inallestraten.nl.
 5. Contact opnemen Op het moment dat je contact opneemt met In alle St(r)aten via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 6. De e-mail van In alle St(r)aten wordt gehost bij ersite.nl. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van ersite.nl. De website en back-ups van de website worden gehost bij ersite.nl. Gegevens die jij achterlaat op de website van In alle St(r)aten zijn op de servers van ersite.nl opgeslagen.
 7. Recht op inzage. Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij In alle St(r)aten vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met In alle St(r)aten. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 8. Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door In alle St(r)aten. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 9. Recht op het indienen van een klacht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat In alle St(r)aten t niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
 10. Beveiliging. Jouw bezoek aan onze website is beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de websites van In alle St(r)aten prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van In alle St(r)aten ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt. In alle St(r)aten verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten.
 11. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan In alle St(r)aten de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met In alle St(r)aten met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
 12. Plichten. In alle St(r)aten behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer In alle St(r)aten dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van In alle St(r)aten te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen?

Neem gerust contact op via info@inallestraten.nl